Hva gjør du hvis du skal bygge om et bygg med vannbåren varme i 6 etasjerArealbehov og romløsninger i et næringsbygg endrer seg i takt med utskifting av leietakere. Det påvirker oppvarmingsbehovet, men noen varmeløsninger er mindre fleksible enn andre.

Når du planlegger et næringsbygg, vet du at det oppstår behov for å endre rominndeling i løpet av byggets levetid. Spesielt i bygg med utleielokaler til flere virksomheter må utleier tilpasse seg skiftende behov.

Næringslivet preges av stadig yppigere endringer, der nye virksomheter dukker opp i takt med teknologisk innovasjon. Noen vokser raskt, mens andre knapt får prøvd seg på markedet før gründeren må pakke sammen. Denne dynamikken er blitt kraftigere de siste årene. Dette er kjent, og nye bygg er konstruert for rask og effektiv endring av rominndeling.

Imidlertid er det ikke alle som tar høyde for den samme fleksibiliteten når det gjelder varmeløsningen. Vannbåren varme er nærmest etablert som fasiten på energiøkonomisk oppvarming. Løsningen gir fleksibilitet i forhold til ulike energikilder, og samfunnet støtter flere steder opp i form av fjernvarmeanlegg.

Last ned vår e-bok: Kan el-varme friskmeldes i større næringsbygg?

Krevende infrastruktur

Ulempen med vannbåren varme er at den krever en infrastruktur i bygget som er ganske rigid. Da snakker jeg om soneinndeling for å tilpasse oppvarmingen til de ulike leietakerne.

Hvis et legesenter overtar lokalene etter et firma som hadde åpent landskap, har den nye leietakeren behov for flere mindre arealer til konsultasjoner, prøvetaking og resepsjon. Det innebærer ulike temperaturbehov i de forskjellige lokalene, og det er en utfordring med vannbåren varme.

En mulighet er å etablere flere små varmesoner i utgangspunktet, men det er ikke lett å treffe eksakt på fremtidige behov.

Omvendt vil det by på utfordringer å åpne opp til større flater. Da havner flere soner i et felles areal, og de tidligere sonenes temperaturfølere kommer i konflikt med hverandre og gjør det vanskelig å få riktig temperatur.

Hvis løsningen blir å bygge om soneinndelingen, innebærer det fort mye arbeid og store kostnader.

Åpner for el-varme

La oss se på elektrisk oppvarming som et alternativ. Her legger Byggteknisk forskrift opp til økt bruk av direktevirkende el-varme. Årsakene er flere:

  • Byggekostnadene blir lavere
  • Økt isolasjon og mindre varmetap reduserer oppvarmingsbehovet
  • Moderne panelovner med varmestyring er lang mer effektive enn ovnene «i gamle dager».

Disse endringene kom i forrige revisjon av forskriften, Tek 10.

Flere detaljer finner du her: Derfor tilfredsstiller el-varme byggeforskriften

Økonomisk kombinasjon

Hvis du legger opp til vannbåren varme på grunnplanet, kan du planlegge for direktevirkende el-varme oppover i etasjene. Det byr på en helt annen fleksibilitet når det oppstår behov for å endre rominndelingen.

En panelovn eller fem ekstra er raskt og montere. Alle moderne ovner av god kvalitet kan styres fra en sentral varmestyringssentral, og nye soneinndelinger programmeres med et håndgrep.

Med andre ord vil endringer i rominndelingen ikke by på de store kostnadene, og det er gjennomført i løpet av kort tid. I verste fall må en elektriker endre en kurs og sette opp flere uttak til strøm.

Et mer direkte økonomisk poeng er inndekning av de faktiske energikostnadene. En vannbåren varmeløsning har normalt en felles energikilde for bygget, mens med elektrisk oppvarming får hver leietaker ansvaret for å gjøre opp for sitt eget faktiske forbruk.

Batteriteknologi

Utviklingen av batteriteknologi gir også en pekepinn om hva slags varmeløsninger som vil ha mest effekt. Prisene på batterier synker hele tiden og gjør det mer kostnadssvarende å produsere solenergi som lagres lokalt i bygget.

Slik energi må benyttes lokalt, og da er panelovner den mest effektive måten å omgjøre denne energien til varme på.

Les mer i denne artikkelen av Stanford-professor Tony Seba.

Poenget mitt er at det ikke finnes et fasitsvar på den mest fleksible varmeløsningen. Og at du kan hente ut store gevinster av å vurdere alternativer til det mange er blitt så vant til.

Gratis e-bok: Tek 10: Kan el-varme friskmeldes i større næringsbygg