Kontorkorridor-364202-edited.jpg

Individuell justering av temperatur i cellekontorer krever raske varmeløsninger.

Vi har vel alle erfart hvordan for varme eller for kalde lokaler setter en effektiv demper på arbeidsevnen.

I åpent landskap er man litt prisgitt gårdeiers varmestyring og kompromisser med kollegene. I cellekontorer er det derimot større muligheter til å regulere temperaturen i tråd med den enkeltes behov.

Rask vs treg varme 

Når du skal prosjektere et nybygg eller en rehabilitering kan det derfor være smart å undersøke styringsegenskapene til ulike varmeløsninger. Her snakker vi gjerne om to kategorier: Trege og raske løsninger.

  • Vannbåren varme er treg ettersom det tar tid å øke og senke temperaturen på vannet i sløyfene.
  • Direktevirkende el-varme er rask fordi panelovner bruker kort tid på å regulere lufttemperaturen opp og ned.

Tips: Last ned e-boken om bruk av el-varme i større næringsbygg

Sonestyring

Et lokale med cellekontorer innebærer mange og små varmesoner. Her vil det være kostbart å etablere vannbåren varme med mulighet for å regulere temperaturen i hvert kontor. Spørsmålet er vel om det er kostnadsmessig forsvarlig med en oppdeling når sonene blir for mange.

Og med tregheten i løsningen vil det ta tid å regulere inn komforttemperaturen. Resultatet kan bli at ingen får en innetemperatur på arbeidsplassen som de er tilfreds med. 

Vi skal vel kunne argumentere for at panelovner er det eneste som vil fungere i praksis. De er enkle å betjene for den enkelte bruker, og hver enkelt vil ha en reell mulighet til å få ønsket temperatur. Da legges det til rette for en mest mulig effektiv og produktiv arbeidsdag.

Les også: Huskeliste når du skal beskrive varmeløsninger

Fleksibilitet

Du må likevel ikke glemme den totale varmestyringen av lokalene. Grunnvarmen vil jo ligge der, mens den enkelte medarbeider styrer komforttemperaturen i sin sone. Hvis friheten blir for stor, kan det svekke energieffektiviteten.

Derfor skal brukerne kun ha mulighet til å styre selv innenfor et minimums- og maksimumsnivå. De timene folk ikke er på jobb må det være byggets varmestyring som råder grunnen.

For å få til en slik fleksibilitet, vil du trolig konkludere med at panelovner er det mest praktiske og energi- og kostnadseffektive. Ikke minst fordi varmeløsningen må være rask for å kunne reagere på mangfoldet av reguleringer som gjøres i løpet av en arbeidsdag.

 

Last ned e-bok: Tek 10: Kan el-varme friskmeldes i større næringsbygg?