Etablerte varmeløsninger.jpg

Direktevirkende elvarme som panelovner er dyrt. Vannbåren varme er nesten gratis. Byggebransjen sliter med en del etablerte myter om hva som er de mest lønnsomme varmeløsningene.

Når vi skal etablere en god varmeløsning i et næringsbygg eller større leilighetsbygg, ser vi etter egenskaper som økonomi, muligheter for omgjøringer og tilpasning til brukernes behov.

Her har det utviklet seg noen myter om hva som er den beste løsningen, selv om forutsetninger og egenskaper har endret seg over tid. Derfor mener jeg det er nødvendig å gå løs på de egenskapene som har festet seg ved vannbåren varme og sammenligne med elektrisk oppvarming.

Billig

Vannbåren varme oppfattes som en rimelig løsning. Det er korrekt når det gjelder de rene energikostnadene. Når energikilden er på plass, enten det er jordvarme, fjernvarme eller elkjel, så er driften en rimelig kostnad. Men løsningene både for oppvarming, sirkulasjon og infrastruktur for distribusjon av vannet innebærer en solid investering.

Du må også kalkulere med kostnader til service og vedlikehold.

Panelovner med varmestyring er rimelig å anskaffe, og de er enkle å montere. I et moderne bygg med god isolasjon krever det ikke mye energi å holde på varmen, spesielt der det er lagt inn balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Miljøvennlig

Vann som sirkulerer gir effektiv varme, samtidig som et fjernvarmeanlegg gir mye energi til mange. På den annen side krever vannbåren varme mye materiale i etableringen, så det kan stilles spørsmålstegn ved det totale miljøregnskapet.

Les også: Prosjektering av varmestyring for en effektiv arbeidsdag på kontoret

Energiøkonomisk

Fordelen med et vannbårent anlegg er at varmekilden kan byttes i takt med den rimeligste energien. Alternativer er elkjel, jordvarme eller fjernvarme. For selveierboliger viser det seg at folk beholder den opprinnelige kilden. Selv om det vil være et miljøvennlig trekk å bytte fra elkjel til jordvarme, blir det oppfattet som for dyrt.

Komfortabel

Vannbåren gulvvarme i en bolig byr på høy komfort fordi beboerne føler varmen fra gulvet. Varmestyringen er vanskeligere fordi vann er et tregt medium, og det tar tid å regulere temperaturen opp og ned.

Mange måneder i året har vi store variasjoner i temperaturen gjennom døgnet, og da vil rommet ofte oppleves som for kald eller for varm.

Panelovner koblet sammen med en smart varmestyring reagerer raskt på skiftende temperaturforhold og gir god komfort gjennom hele sesongen.

Fleksibel

Vannbåren varme er i prinsippet fleksibel ved at det er mulig å bytte ut varmekilden, som jeg nevnte tidligere. Bygningsmessig er denne varmeløsningen lite fleksibel ved behov for å endre rominndelingen.

Spesielt i et næringsbygg kommer det nye leietakere med nye behov, men det er kostbart å bygge om soneinndelingen for vannbåren varme.

Ved å varme opp med panelovner, er det en langt enklere oppgave å endre soneinndelingen. Når nye vegger settes opp, kan du sette opp flere eller flytte på ovnene og omprogrammere sonene. Kostnadene handler eventuelt om noen timers bistand fra elektriker.

Bestandig best

I mange år har vannbåren varme blitt oppfattet som den beste løsningen, uansett om det er bolig- eller næringsbygg. De siste par årenes revideringer av byggteknisk forskrift setter så høye krav til isolasjon og lav varmelekkasje at vannbåren varme viser seg både unødvendig og for kraftig kost.

I næringsbygg er det åpnet for mer bruk av elektrisk oppvarming nettopp fordi panelovner med smart varmestyring er blitt mer effektive. Vannbåren gulvvarme på grunnplanet gir en basis, mens du kan styre varmen effektivt ved hjelp av panelovner oppover i etasjene.

I nye boliger kan vannbåren varme kombinert med balansert ventilasjon med varmegjenvinning bli i meste laget. Panelovner vil være tilstrekkelig, mye fordi du i større grad kan regulere installert varme i forhold til behovet.

Ta en gjennomgang av ditt prosjekt og rådfør deg med fagfolk på området. Og du kan jo starte planleggingen med å laste ned denne guiden:

Last ned e-bok: Tek 10: Kan el-varme friskmeldes i større næringsbygg?