Huskeliste for prosjektering av varmeløsning.jpg

Driftskostnader, ombygging, komfort, varmestyring, fremtidige energikilder. Det er mange ting en rådgiver kan glemme i utviklingen av et prosjekt. Her er en huskeliste.

De reelle kvalitetene i et bygg kommer til syne først når bygget står ferdig og eier og leietakere har gjort seg brukererfaringer over noen måneder. Vi har samlet noen momenter som kunne gjort erfaringene bedre - hvis de ikke var blitt glemt.

1. Muligheten til å benytte elektrisk oppvarming.

Revisjonen av byggteknisk forskrift Tek 10 i 2016 åpner for bruk av kun direktevirkende el-varme til oppvarming av lokalene (lenke til  blogg 1). Det kan redusere både byggekostnader og drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

2. Redusert varmebehov med Tek 10

Her er som kjent kravet til isolasjon og tetthet på nivå med passivhusstandard, noe som reduserer behovet for oppvarming. Spesielt i større boligbygg vil det kun være behov for litt ekstra effekt for å regulere komforttemperaturen. Vannbåren varme kan bli som å skyte spurv med kanon - i drøyeste laget. Panelovner gjør jobben vel så effektivt.

Se også e-boken om hvordan Tek 10 åpner for alternative varmeløsninger.

3. Fremtidige endringsbehov

En leietaker får gjerne endringer i arealbehov eller -utnyttelse. Det betyr omlegging av varmesoner. Med vannbåren varme kan det medføre kostbare endringer i infrastrukturen for å gi rett temperatur til de nye rommene. Årsaken er at byggeier må inn med både folk, materiell og timer for å flytte på eller supplere med nye radiatorer. Med panelovner er det langt enklere, raskere og billigere å flytte eller endre antall varmekilder.

4. Driftsleders behov

Den som har ansvaret for driften av bygget setter pris på anvendelige driftsrutiner. Driftslederen har ingen problemer med å bytte ut en ødelagt ovn, men kan lite eller intet om varmesløyfer som svikter.

5. Brukernes behov - omstillingstid på varmeanlegget

Fremdeles er det en misoppfatning om at Tek 10 angir krav om vannbåren varmeløsning. For brukerne innebærer det en treg varmekilde som trenger tid på å regulere temperatur opp og ned. Det gjelder både ved nattsenking og mer detaljert styring av møterom og cellekontorer. Spesielt på vår og høst med kalde netter og varme dager skaper det ubehag med kjølig eller for varm arbeidsplass. El-varme har ikke det etterslepet på temperaturendringene i samme grad som vannbåren varme.

6. Enkeltindividers behov

På en arbeidsplass med cellekontorer oppstår det behov for detaljert regulering av temperaturen. Noen vil ha det varmere enn andre. Det krever detaljerte varmesoner, noe som er enklere og rimeligere med panelovner på hvert kontor. Hvis flere medarbeidere deler kontor etter tur, som ved turnusarbeid, vil det være ulike komfortnivåer. Det krever også en «rask varmeløsning», som reagerer umiddelbart når varmestyringen gir termostaten nye data.

7. Varmestyring

Selve løsningen for varmestyring blir ofte utelatt fullstendig. I 2018 kommer det krav om at panelovner skal være forberedt for styring. Her kan du ta snarveien og overlate til installatøren å legge en enkel stikkontaktløsning med av- og på-funksjon i tilvalgspakken til boligkjøper. Tenk på at det finnes brukervennlige løsninger som er mer i takt med tiden - uten at det trekker byggekostnadene opp til det uomsettelige.

8. Estetikken

Det er lett å glemme hvordan tekniske løsninger tar seg ut på en arbeidsplass eller en leilighet. Du kan ha prosjektert kvalitetsleiligheter med kjøkken til en halv million kroner, men tenker kanskje ikke på hvordan varmeløsningen tar seg ut. En forholdsvis kraftig radiator har ikke alltid den samme estetikken som en mindre panelovn med glassfront. Det finnes alternative varmeløsninger med lekkert design og som oppfyller energifordelingskravene i Tek 10.

9. Alternative energikilder med batteribanker

Alternative energikilder som sol- og vindkraft kan integreres i bygget. Spesielt solcellepaneler leveres i mer og mindre standardiserte pakker fra energiselskapene. De kan produsere rikelig med energi til både direkte forbruk, lading av batterier for senere bruk og for salg tilbake i nettet. Såkalte «domestic batteries» har allerede god kapasitet, og prisen pr. kWh faller i takt med utviklingen av batteriene til el-biler.

Egenprodusert kraft er godt egnet til oppvarming med panelovner på tider av året da det er behov for litt tilleggsvarme. El-bilprodusenten Tesla er blant aktørene som gjør butikk på dette.

Les også: Derfor tilfredsstiller el-varme byggforskriftene

Last ned e-bok: Tek 10: Kan el-varme friskmeldes i større næringsbygg?