Forretningsfredspris til Glen Dimplex-grunnlegger Martin Naughton
Grunnleggeren av Glen Dimplex Group, irske Martin Naughton, er tildelt prisen «Oslo Business for Peace Award» for sin fredsinnsats i Nord-Irland og klimavennlige løsninger innen boligvarme. Dette er en reell anerkjennelse av mangeårige innsats for å utvikle bærekraftige elektriske varmeløsninger og har stor betydning for vår norske virksomhet.

Bak denne prisen står den internasjonale stiftelsen Business for Peace, som jobber for at næringslivet skal utvikle bærekraftige og etisk forsvarlige forretningsmodeller.

Målsettingen er å inspirere toppledere personlig til å ta forretningsmessige beslutninger som bidrar til fred, stabilitet og en bærekraftig utvikling.

Selve prisen ble delt ut i Oslo rådhus 16. mai 2018 i forbindelse med konferansen Business for Peace Summit, der også Kronprins Haakon var til stede. Temaet her var å bygge tillit til samfunnet gjennom klimavennlige forretningsmodeller.

Fred for fornybarhet

Hvis vi ser på den jobben som Martin Naughtons har gjort de siste tiårene, er det mye som stemmer overans med fokusområdene til stiftelsen.

Han bidro til å få en slutt på den mangeårige konflikten i Nord-Irland gjennom sitt forretningstalent. Her engasjerte bedriftsbyggeren seg i næringsaktiviteter i både nord og sør, og han fikk i stand handel på tvers av landegrensen i en mildt sagt urolig tid.

Glen Dimplex-lederen var også en pådriver for å opprette en egen avdeling for fornybare og lavutslipps-løsninger i konsernet. Dette har ført til at vi fremstiller mer klimavennlige elektriske løsninger for boligvarme, kjøling og ventilasjon.

— Naugthon mottar Oslo Business for Peace Award for å fremme privat sektors rolle i arbeidet både for fred og bærekraftig miljø, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Dette skaper forpliktelser, skal vite:
På årets Summit lanserte Business for Peace sin egen miljøerklæring «Oslo Climate Leadership Declaration». Dette er en oppfølging av Paris-avtalen og forplikter virksomhetene til

  • ikke å øke sine utslipp etter 2020
  • å utvikle klimanøytral drift innen 2050

Martin Naughton var blant de som signerte erklæringen, på vegne av Glen Dimplex Group.

Verdifullt for Norge

Pristildelingen er en reell anerkjennelse av den mangeårige innsatsen Naughton og Glen Dimplex har lagt ned i arbeidet med å utvikle bærekraftige elektriske varmeløsninger. Etter innføringen av TEK10 i 2010 har vi lidd under en stadig redusert etterspørsel etter elektrisk oppvarming. Dette skyldes endringer i byggeforskriften, der elektrisk oppvarming ble «bannlyst» i bygg over 500 kvadratmeter.

Med revideringen av byggeforskriftene gitt i TEK17 ser vi første signal om at elektrisk oppvarming er på vei tilbake som et alternativ i nye bygg:
Forskriftene åpner for bruk av elektrisk oppvarming i bygg opp til 1000 kvadratmeter. Vi håper og tror at dette er første steg på veien til å gjøre elektrisk oppvarming til et alternativ man kan benytte uavhengig av størrelse på bygget.

Elektrisk i EU

I tillegg trådte EUs eco direktiv LOT20 i kraft ved årsskiftet. Det betyr at all elektrisk oppvarming over 250W må tilfredsstille kravene om blant annet integrert uke-ur for innstilling av strømsparingsprogram. Dette er funksjoner vi har hatt i en årrekke, og for Glen Dimplex Nordic innebærer det en mer rettferdig konkurranse ved at man ikke lenger bare kan importere en billigovn som gir varme. Den må i tillegg tilfredsstille kravene.

Med en slik utvikling og en svært samfunnsorientert og miljøbevisst eier i ryggen, gleder vi oss til en elektrisk fremtid.

Kompetent kåring

Vinnerne av Oslo Business for Peace Award ble kåret av en egen komité satt sammen av tidligere Nobelprisvinnere. I tillegg til Martin Naughton ble prisen også tildelt Lori Blaker, CEO hos bemannings- og konsulentselskapet TTi Global, samt CEO hos matprodusenten Corpocampo, Edgar Montenegro.

Les mer på Business for Peace.

Ønsker du mer informasjon om våre varmeløsninger, klikk her.