panelovn med god termostat gir bedre og billigere varme.jpg

Hvis du opplever at det er vanskelig å få en jevn og behagelig varme i stuen, skyldes det gjerne en unøyaktig termostat på ovnen. Den enkle forklaringen er at termostaten er for dårlig.

La oss se litt på årsakene til at det kan bli litt guffent - eller en smule for varmt.

En mekanisk termostat klarer ikke å holde jevn varme selv om det er stabil temperatur ute. Du kan ha satt termostaten på 21 grader, men varmen fra ovnen vil variere ganske mye. I verste fall svinger den 3 grader både over og under der du vil ha den. Med andre ord kan en ovn med dårlig termostat føre til at temperaturen varierer mellom 18 og 24 grader.

Her kan du lese mer om årsaker til misnøye med oppvarmingen.

Unøyaktig

En litt grundigere kikk inn i ovnen viser at den mekaniske termostaten har noe vi kaller et bimetall i termostaten. Dette metallet bøyer seg etter temperaturen og virker som en av- og på-bryter. Ideelt skal den koble inn når temperaturen synker til et visst nivå, for å så koble ut ovnen når termostaten når innstilt nivå.

I virkeligheten er den unøyaktig og står påslått for lenge eller avslått for lenge. Dermed oppstår de store svingningene i temperaturen. Dette kalles for pendling, noe som kan oppstå også i dårlige elektroniske termostater. 

Det er flere grunner til at du stadig må skru på termostaten. Vi skal ikke henge oss opp i for mye tekniske begreper, men nevner et fenomen som kalles drivning:

En god elektronisk termostat skal kunne stå på det samme nivået hele året. At den ikke er så god, viser seg ved at den må justeres opp og ned i takt med skiftende temperaturforhold. Det skyldes at temperaturføler og elektronikk påvirkes av varmen fra ovnen. Hvis det er kaldt ute, blir panelovnen stående på i lenger tid, føleren blir varmere og tror at det er varmere i rommet enn det faktisk er. I tillegg kan nøyaktigheten bli dårligere ved varmepåvirkning hvis det er brukt dårlige komponenter.

Bommer grovt

Dataløsninger finnes i det meste av det vi bruker i hjemmet i dag. Det er også tilfelle med elektroniske termostater. Og i billig-ovner kan det sitte programvare som ikke tar hensyn til at elektronikken blir varmere. Da vil termostaten tro det er varmere enn det faktisk er - og varmer for lite.

En dårlig ovn kan bomme på temperaturen med opp til 6 grader som følge av drivning. Hvis du setter termostaten på 21 grader i oktober og ikke rører den, kan du i januar oppleve at innetemperaturen er 15 grader.

Dette påvirker strømregningen.

Glemmer å skru ned

Du reagerer naturlig nok med å skru opp termostaten for å få den temperaturen du ønsker. Når mildværet kommer, blir det for varmt inne. Det er her strømregningen legger på seg:

Vi er flinke til å skru opp når det blir kaldt, men kan glemme å skru termostaten ned igjen når det blir varmt. Da ender du opp med å få en høyere snittemperatur enn nødvendig.

Det gjelder spesielt i områder der temperaturen varierer mye. På Røros hvor det holder seg stabilt på 20 minus hele vinteren, oppstår det ikke så mye drivning. Der må du ikke skru så mye. Flere steder langs kysten har du svingninger i utetemperatur som gjør at du ALDRI får den temperaturen du egentlig ønsker med en billigovn.

La termostaten være i fred

Løsningen er en nøyaktig elektronisk termostat. En ovn av god kvalitet med god elektronikk satt sammen av kvalitetskomponenter skal ikke gi variasjoner i temperaturen på mer enn 0,5 grader.

I prinsippet skal du slippe å stille termostaten opp og ned med variasjoner i utetemperaturen.

Gratis guide: 15 misforståelser om varme som koster deg tusenvis av kroner