Enova-tilskudd til varmestyring.jpg

Staten belønner deg hvis du sørger for å styre varmen i boligen. Her er det viktigste å ta med seg for å søke om tilskudd til varmestyring.

El-varme har i mange år blitt oppfattet som gamle strømslukende metallplater på veggen. Muligheten til å få støtte fra staten er et tydelig tegn på at den oppfatningen har endret seg.

Kostnaden til selve varmeovnen må ta du selv, men du kan få tilbake 20 prosent av kostnadene til varmestyringsløsningen. Det gjelder selve styresystemet og mottakere på varmeovnene. Det er satt et tak: Maksimalt 4000 kroner blir refundert, og du må kunne dokumentere anskaffelsen.

Flere tips når du skal velge oppvarming hjemme.

Enova

Det er Enova som håndterer støtteordningen for varmestyring. Her er litt saksing fra etatens hjemmeside:

  • Panelovner, stråleovner og andre varmekilder ses ikke på som en del av styringssystemet og kan dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget.
  • Du kan kombinere en investering i et varmestyringssystem med andre energitiltak, som fornybare energikilder.
  • Et varmestyringssystem skal kunne tidsstyre temperaturen i minst tre soner, fra en sentral enhet i boligen og/eller via nettbaserte portaler.
  • De tre sonene skal kunne kontrolleres uavhengig av hverandre.

Vi har samlet det meste av de du trenger å vite om gode og økonomiske varmeløsninger på en samleside.

Ingen papirmølle

Enova har bra oversikt over hvilke produkter som støttes. I hovedsak handler det om sentralstyringsenheten og termostater med radiokommunikasjon. Det gjelder også gulvsensorer. Tidligere måtte du ta papirmølla med det offentlige på forhånd hvis du ønsket Enovatilskudd, mens du nå kan søke om støtte etter at du har gjort anskaffelsene. Søkeprosessen er digital på nettet, hele uken hele døgnet.

Ordningen opphører imidlertid 1. juni 2019 fordi staten mener varmestyring er blitt så rimelig at en støtteordning ikke lenger er nødvendig.

Ukjent kilde

Så langt er det ikke noe tak på antall utbetalinger. Enova har en begrenset pott med penger til dette formålet hvert år, men erfaringsmessig går den ikke tom. I praksis er det alt for få som benytter seg av denne ordningen.

Og her er litt lektyre til økt kunnskap om varmeløsninger hjemme:

Last ned sjekkliste: Finn den beste varmeløsningen til din bolig