Bli kvitt fukt i et rom med balansert ventilasjon.jpg

For mye fuktighet i et rom skyldes stillestående luft, ofte på grunn av mangel på ventilasjon. Få fart på luften, så er mye løst.

Med én gang du blir kvitt fukt i et rom, forhindrer du at det oppstår mugg og sopp. Oppskriften er å få en kontinuerlig utskifting av luften. Da fjerner du grobunnen for vekst som skader inneklima og plager luftveier. Metoden er ventilasjon. 

Men vær klar over at en ventilasjonsløsning ikke løser fuktproblemer i en kjeller dersom du har lekkasjer fra tak eller tilsig av fukt gjennom en kjellervegg. Når rommer er tett, kan det oppstå fukt på grunn av stillestående luft og mangel på utskifting av luften i rommet. Her vil ventilasjonen forebygge fukt fordi den skaper bevegelse og utskifting av luften.

Sjekk hva som skal til for å få et godt inneklima i din bolig.

Kjølig luft

Utfordringen er ofte å få på plass tilfredsstillende ventilasjon. En kjapp løsning er en såkalt mekanisk ventilasjon i form av en lufteluke på veggen. Ulempen med den er at du slipper inn kjølig luft. I de kalde årstidene kan det være spesielt ubehagelig med kaldras i nakken på den som sitter i sofaen. Og du risikerer å dra opp fyringskostnadene når kald luft får strømme inn fritt.

Faresignalene

Før vi går løs på mer avanserte løsningene, kan vi ta en kikk på hva som kjennetegner problemet: Hvordan kan vi finne ut om det er for fuktig luft i det aktuelle rommet?

  • Svart belegg i bunnen av vinduet
  • Misfarging oppunder taket, spesielt i hjørner
  • Misfarging kan også skjule seg bak skap og kommoder
  • Alt dette er tegn på sopp- og muggvekster
  • Dugg på vindusglasset
  • En ventilasjonskanal som har fått lov til å støve igjen er et tegn på at luften ikke strømmer fritt nok

Hvis du er usikker, bør du måle fuktigheten i rommet. Da kan du tilkalle fagfolk for å gjennomføre en sjekk eller skaffe deg et hygrometer og gjøre egne undersøkelser.

Klorvask

Misfarging og reelle sopp- og muggdannelser må fjernes med en grundig klor-vask. Oppskriften på dette får du hos en faghandel. Men den behandlingen varer ikke uten at du også tar tak i årsaken til problemet: Mangelfull ventilasjon.

Balansert ventilasjon

Nyere boliger er gjerne utstyrt med et sentralt balansert ventilasjonssystem, ofte med varmegjenvinning. Ikke alle boliger egner seg for en slik løsning. Den krever et sentralt plassert aggregat på loft eller i et teknisk rom og må ha kanaler i tak og vegg frem til hvert rom.

Nå er det kommet alternative løsninger som kan monteres på det enkelte rom hvor det er behov for å forbedre ventilasjonen. Den blir som en stor og avansert veggventil, der uteluften suges inn i rommet og sirkulerer før den blåses ut gjennom det samme apparatet. Da får vi balansert ventilasjon.

Varmegjenvinning

En slik løsning for enkeltrom er i seg selv et system for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. På vei ut passerer den oppvarmede luften gjennom en varmeveksler hvor den varmer opp den kalde uteluften. Da slipper du å fyre for kråka. Monteringsbehovet er gjerne en gjennomføring i yttervegg på drøyt 300 x 300 mm. I tillegg må enheten ha strøm.

På noen tider av året kan sirkulasjonen gi for tørr luft. Noen plages av dette, spesielt på vinteren. Da finnes det utgaver med fuktgjenvinning.

Dårlig ventilasjon er roten til mye elendig inneklima, men det finnes løsninger som bidrar til en langt bedre hverdag hjemme. Og det kan du altså få til selv om boligen ikke er egnet til å utstyres med et tradisjonelt sentralt ventilasjonssystem.

 Gratis guide: Hvor godt klima er det i boligen din?