NobøVarmestyringMobil.png

Rett valg av varmeløsning i boligen handler om å ta hensyn til forhold som teknisk standard og behovet for effektiv varmestyring. Her får du noen tips til planleggingen.

Et fornuftig utgangspunkt ved valg av varmeløsning er å se på de totale kostnadene. Ikke bare energiutgiftene, men hele bildet med anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold gjennom levetiden til systemet du går for.

 • For eksempel er en varmepumpe luft-til-luft ekstremt effektiv. Den avgir tre ganger så mye varmeeffekt som den effekten den trekker. Ulempen er en høy kostnad ved anskaffelse, og du må følge opp med vedlikehold for at effekten ikke skal forringes over tid.
 • På samme vis gjør ikke vannbåren varme et voldsomt preg på strømregningen. Derimot er det en kostbar anskaffelse, og utbedringer og ombygginger krever fagfolk og penger.
 • Til sammenligning er moderne panelovner rimelige både ved anskaffelse og i drift. Vedlikeholdskostnadene er i praksis null.

Du finner detaljert informasjon om valg av løsninger til oppvarming på vår temaside.

Boligstandard avgjør

Se også på de tekniske egenskapene ved boligen din.

 • Areal og romløsning
 • Byggeår
 • Nybygg eller renovering
 • Kvalitet på isolasjonen
 • Har boligen et balansert ventilasjonssystem?
 • Hva slags oppvarming har boligen i dag?
 • Er boligen i et område med tilslutningsplikt for fjernvarme?
 • Har du egenproduksjon av strøm?

Hvilke verdier du fyller inn her gir en pekepinn på hva slags varmeløsning du bør velge.

Her kan du laste ned en gratis e-guide som gir deg flere detaljer.

Luft eller vann?

For eksempel vil en stor, eldre enebolig med mange mindre rom ikke være det beste utgangspunktet for en varmepumpe. Varmluften vil ha begrenset effekt på grunn av vegger, dører og etasjer. Og vannbåren varme vil kreve store inngrep i konstruksjonen for å få på plass nødvendig infrastruktur.

Er det snakk om et ganske moderne nybygg tilknyttet et fjernvarmeanlegg, vil vannbåren varme være fornuftig.

Skaff deg kunnskap om egenskapene til de ulike varmekildene før du bestemmer deg.

Her er et mikrokurs:

Vannbåren gulvvarme eller radiator

Varme fra kjel, varmepumpe eller fjernvarme gir varme til vann som strømmer gjennom rørsløyfer i gulvet eller rør til radiator på vegg.

Varmepumpe luft/luft

Uteluft suges inn i varmepumpen, der eksisterende varme hentes ut og pumpes inn i rommet.

Elektrisk gulvvarme

Varmekabler eller -matte er ledere med høy motstand som blir varme når det tilføres strøm. Ligger under gulv eller støpes ned i undergulv.

Panelovn

Elektrisk konvektorovn der kald luft varmes opp av en oppadgående luftstrøm fra ovnen.

Vedovn/peis

Gir i hovedsak lokal varme i et avgrenset område av boligen. Moderne vedovner med katalysator gir mer varme fra hver kubbe.

Varmestyring er et kapittel for seg. Her finnes et utall løsninger for å senke temperaturen om natten og på dagtid når huset står tomt - energiøkonomiske funksjoner som bidrar til å redusere strømregningen.

Vannbåren varme kan styres, men den er treg. Det betyr at det tar tid å varme opp og kjøle ned vannkretsen, slik at det byr på praktiske utfordringer å få ønsket temperatur til angitt tid.

Panelovner er såkalt raske varmekilder og langt enklere å kontrollere.

 • Den enkle løsningen er temperaturregulering ved hjelp av en av- og på-funksjon på hver ovn.
 • Den mer avanserte løsningen har trinnløs programmering av ovnene i hver temperatursone.

Smarthus

Neste skritt er å koble styringen til en smarthus-løsning. Da vil sensorer forsyne sentralen med data om beboernes døgnrytme og lære den optimale temperaturreguleringen.

Alt styres fra et kontrollpanel eller en app på smarttelefonen. Da kan du ha oppsyn med at systemet fungerer som det skal. Like sentralt er det å kunne skru opp temperaturen utenfra, for eksempel fordi dere kommer tidligere hjem fra ferie enn først planlagt.

Hvis du har panelovner fra ulike leverandører, er det ikke umulig å samkjøre dem. Det er også mulig å koble på termostatene fra gulvvarme og varmepumpe. Men hvis du skal renovere varmeløsningen, får du mest funksjonalitet ved å satse på en samlet anskaffelse av ovner og styring som er laget for å spille sammen.

Dette er bare noen av forholdene du bør vurdere ved valg av varmeløsning. Ta en kikk på denne mer omfattende guiden om samme tema:

Last ned sjekkliste: Finn den beste varmeløsningen til din bolig

Denne artikkelen ble første gang publisert 15.08.2017, men er siden oppdatert og revidert.