Stue Top List med-151656-edited.jpg

Det er mer enn strømregningen som bør avgjøre hva slags boligoppvarming du velger. Tenk totalkostnad for anskaffelse, bruk og vedlikehold.

I nesten hver eneste leilighet og hus jeg har bodd i har det allerede vært en varmeløsning på plass fra før. Og jeg slo meg til ro - eller tok til takke - med den. Da jeg gjorde en totalrenovering av huset jeg nå bor i, var det en anledning til å vurdere levetidskostnader på energiløsninger av ulik art.

Her kan du lese om noe av det som kom ut av mine undersøkelser.

Vår temaside byr på flere detaljer om å redusere kostnader til oppvarming.

Varmepumpe

Denne løsningen har vært populær i flere år, spesielt ved renovering av eldre hus. Både luft/vann- og luft/luft-pumper gir mer varme ut enn effekten du putter inn. Det virker forlokkende med hensyn til strømforbruket. Og ikke minst gir de god varme over større flater.

Ulempen er inngangsbilletten. En varmepumpe kan være en tung investering for en husholdning, og systemet krever vedlikehold av fagfolk. Hvis du ikke følger servicen, kan du oppleve at virkningsgraden reduseres. Derimot fungerer den godt når den holdes i orden. Men en varmepumpe lever ikke evig, og du må finansiere en ny etter noen år.

Luft/luft-pumper i den høyere prisklassen har fått vesentlig bedre kvalitet de siste årene. Det betyr at du må ut med mer penger for å få skikkelig vare, men til gjengjeld vil den vare lenger.

I sum vil en varmepumpe koste såpass at den reduserte strømregningen ikke betaler for investerings- og vedlikeholdskostnadene.

Vannbåren varme

Her har du en løsning som gir behagelig varme. Brukere er spesielt tilfreds med den følte komforten med vannbåren gulvvarme. Investeringskostnaden er høy sammenlignet med andre varmeløsninger, og du får ikke gjort store endringer etter at infrastrukturen er på plass. Rent praktisk er det fullt mulig å flytte på vannrør eller utvide anlegget, men det er ikke gratis.

Fordelen er fleksibilitet når det gjelder energikilde. Vannet kan varmes med enten pelletsfyring, el-kjel, varmepumpe eller med vann fra et fjernvarmeanlegg. En spesielt effektiv energikilde er jordvarme.

Ulempen er at du har behov for profesjonell bistand til drift og vedlikehold, og det trekker opp levetidskostnadene på denne varmeløsningen.

El-varme i gulvet

Også denne løsningen gir høy komfort hvis boligen er godt nok isolert. Hvis ikke, kan varmetapet ned til nabo eller kjeller bli stort - og det bidrar ikke til å krympe strømregningen.

Kostnadene varierer med hvilken type varmekabel du velger, men det krever en investering. Og du bør være forberedt på en solid kostnad hvis du skal legge om eller plusse på løsningen. Spesielt hvis det er kabler nedstøpt i betong.

Skader i nedstøpte kabler må utbedres av fagfolk og koster derfor litt. I noen tilfeller vil disse kostnadene dekkes av forsikringen.

El-varme i gulvet har en viss treghet på grunn av flaten som skal varmes opp. Det gjør en løsning for varmestyring mindre effektiv. Jo lenger med i gulvet kablene ligger, desto større varmetap og høyere energibehov. En kald overflate, som flislagt gulv, krever mer energi enn et tregulv.

Skal du legge om sonene for varmestyring, kan det medføre ekstra kostnader. Se for deg at du skal sette opp en ny vegg, og den krysser varmekabler i gulvet. Kablene skades ikke, men de to rommene får samme temperatur hvis sonene ikke legges om. Da må en elektriker på banen.

Panelovner med styring

Panelovner innebærer en lavere investering enn alternativene over. Moderne ovner har lave driftskostnader. Spesielt i en nyere bolig med solid isolasjon og minimalt med lekkasje vil oppvarmingsbehovet være lite og dermed strømforbruket lavt.

En varmestyring gir god kontroll med energiforbruket, og du kan få støtte fra Enova til å anskaffe slik styring. I en normalt isolert bolig vil panelovner være det vi kaller for «raske». Det vil si at det går kjapt å regulere temperaturen, og det reduserer strømforbruket. Med andre ord en direkte konsekvens for strømregningen.

Tenk selv!

Nå har du et knippe argumenter for de ulike varmeløsningene. Gjør gjerne din egen research. Det viktigste er at du ikke går til en ukritisk anskaffelse, men vurderer hva som gir mest og best varme i forhold til investeringen.

Last ned sjekkliste: Finn den beste varmeløsningen til din bolig