Ecodesign-direktivet - europeiske krav om avansert varmestyring

Panelovner må ha avanserte løsninger for varmestyring for å innfri de nye kravene til energieffektivitet i Ecodesigndirektivet. Her er det viktigste å vite når du skal anskaffe nytt.

Fra og med 2018 er det innført nye regler for elektrisk oppvarming. Ett av de sentrale kravene i «Ecodesigndirektivet» er at panelovner og elektrisk gulvvarme skal betjenes med en avansert form for varmestyring. Det betyr at du ikke kan nøye deg med de enkleste ovnene med manuell mekanisk termostat eller kun nattsenkingsfunksjon.

Hensikten med de strengere kravene er det felleseuropeiske målet om å øke energieffektiviteten med minst 20 prosent innen 2020. Seriøse produsenter har jobbet lenge med å utvikle løsninger som bidrar til dette, slik at du som forbruker skal kunne velge de mest energieffektive produktene.

Energieffektivitet

Litt teknisk: Minstekravet fra EU er at en fastmontert varmeovn må ha en årsenergieffektivitet på minst 38 prosent. Ovnene må kunne programmeres gjennom uken med ulike perioder for komfortvarme og redusert temperatur. Det vil si en god løsning for varmestyring. Det holder ikke med en enkel funksjon for nattsenking.

Rasjonell bruk av strøm skal sikres ytterligere ved at ovnene for eksempel kan være koblet mot en vindusføler som setter ovnen i sparemodus ved for eksempel lufting.

For å takle dette, kreves en elektronisk termostat av god kvalitet. En mekanisk termostat er ikke nøyaktig nok og vil pendle opp og ned i for stor grad til å gi en slik jevn energieffektivitet over tid.

En alternativ funksjon er adaptiv start, en intelligent funksjon der varmestyringsløsningen lærer seg på hvilket tidspunkt oppvarmingen skal starte opp for å gi komfortvarme til programmert tid.

Over minstekravet

Du vil oppdage at oppegående leverandører har forberedt seg på de nye kravene og har løsninger for varmestyring som innfrir. Med en app på mobilen kan du sette opp temperaturnivåer for flere måneder frem i tid. Når dere er på jobb eller skole, eller har gått til ro for natten, kan temperaturen automatisk senkes noen hakk. Motsatt kan du programmere stue og kjøkken til å ha komfortabel temperatur på morgenkvisten og når familien kommer hjem på ettermiddagen.

Produktutviklingen i kjølvannet av Ecodesign-kravene har gitt varmeovner og -styring fra Nobø som er teknisk mer avanserte og samtidig brukervennlige. De har funksjoner som øker energieffektiviteten til langt over minstekravet.

Én ting er de nøyaktige elektroniske termostatene som klarer å holde stabil innetemperatur selv med store variasjoner i utetemperaturen. Og ovnene i seg selv trekker minimalt med strøm i stand by-modus - maksimalt 0,5 W.

I tillegg kan varmestyringen integrere elektrisk gulvvarme ved hjelp av termostater som samkjører panelovner og gulvvarme.

EU-godkjent

Krav til miljøvennlig design gjelder kun for produksjon eller import etter 1. januar 2018. Noen av dagens «gamle» løsninger vil dermed være på markedet en stund, og de kan fremdeles bli lovlig solgt og installert. Hvis du er bevisst på å skaffe varmeløsninger som gir mest igjen for pengene, er det lurt å sjekke at du får «EU-godkjent» vare hos installatør eller forhandler.

Velger du netthandel, kan du komme over tilsynelatende gode tilbud fra produsenter på andre kontinenter som ikke må forholde seg til Ecodesigndirektivet. Da er du selv importør – med alle de krav og forpliktelser som følger med.

Så mitt tips er å be installatøren om tilbud på en pakke med smart varmestyring, så får du en varmeløsning som innfrir på Ecodesigndirektivet og vel så det.

Vår temaside har mer å by på om EU-regler og varmestyring.

Og jeg vil anbefale deg å gå gjennom denne:

finn den beste varmeløsningen til din bolig