Termostaten bommer grovt på temperaturen.jpg

Noen varmeovner er utstyrt med termostater som ikke tåler varme og bommer grovt på temperaturen. Du kan gjøre noe med det.

Variasjoner i temperaturen oppstår med både gamle mekaniske og nye, men dårlige elektroniske termostater.

En mekanisk termostat har den egenskapen at den ikke klarer å holde jevn temperatur, selv om det er stabil temperatur ute. Du kan ha satt termostaten på 21 grader, men ovnen avgir varierende varme.

Last ned praktiske tips i denne guiden: Finn den beste varmeløsningen

Pendling

Årsaken til slike ustabile forhold finner vi i det såkalte bimetallet i termostaten. Det bøyer seg med temperaturen og virker som en av- og på-bryter. Ideelt skal den koble inn når temperaturen synker til et visst nivå, for å så koble ut ovnen når termostaten når innstilt nivå.

I realiteten kan dette bimetallet stå innkoblet lenger enn angitt, og det kan bli stående utkoblet lenger enn angitt. Dermed oppstår de store svingningene i temperaturen. Dette kalles for pendling.

Drivning

Et fenomen som kalles drivning er en annen årsak til at du stadig må justere varmekilden. En god elektronisk termostat skal kunne stå på det samme nivået hele året. Derimot er det mange som sliter med å måtte skru den opp og ned i takt med skiftende temperaturforhold.

Når det er kaldt ute må du skru opp termostaten. Når det deretter blir mildere, blir det for varmt inne. Det skyldes at temperaturføler og elektronikk påvirkes av varmen som ovnen avgir. Hvis det er kaldt ute, blir ovnen stående på i lenger tid, føleren blir varmere og tror at det er varmere i rommet enn det faktisk er.

I tillegg blir elektronikken varmere hvis det er brukt dårlige komponenter der. Selve reguleringsalgoritmen som ligger i elektronikken tar ikke hensyn til dette. Da vil termostaten tro det er varmere enn det faktisk er - og avgir for lite varme.

Bommer grovt

En dårlig ovn kan bomme på temperaturen med opp til 6 grader som følge av drivning. Hvis du setter termostaten på 21 grader i oktober, vil du i januar oppleve at innetemperaturen er 15 grader - hvis du ikke rører termostaten.

Da reagerer du naturlig nok med å skru opp termostaten for å få den temperaturen du ønsker. Når mildværet kommer, kan det bli for varmt inne.

I denne situasjonen risikerer du å få en høyere strømregning enn strengt tatt nødvendig:

Vi er flinke til å skru opp når det blir kaldt, men kan glemme å skru termostaten ned igjen når det blir varmt. Da ender du opp med å få en høyere gjennomsnittstemperatur enn nødvendig. Og det koster som kjent litt mer…

God hjerne

Løsningen er en nøyaktig elektronisk termostat. Med elektronikk slipper du i prinsippet problemet med pendling. Og en ovn av god kvalitet med god elektronikk satt sammen av kvalitetskomponenter registrerer den faktiske varmen med større nøyaktighet.

God kvalitet betyr for eksempel at hjernen i ovnen henter data fra termostaten hvert 100. sekund. Da oppnår du en drivning på mindre enn 0,5 grader.

En variasjon i innetemperatur på opp mot 6 grader vil selv den mest hardhudete merke. Men en halv grad kan de fleste leve med.

Smart sonestyring

Et praktisk råd på veien er å undersøke hva slags panelovner som har den kvaliteten du trenger. Å gå etter lavest pris over disken kan fort innebære merkbare ekstrakostnader i de årene du bruker ovnene.

Hvis du i tillegg satser på en løsning med smart sonestyring, kan du automatisk regulere temperaturen opp og ned i ulike rom i takt med når folk er hjemme eller på jobb og skole. I løpet av et tiår eller to blir det mye penger å hente på den delen av budsjettet enn selve innkjøpet.

finn den beste varmeløsningen til din bolig